สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแสง

พร้อมให้บริการประชาชน

ติดต่อเรา

POLICE i lert u

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งเบาะแสถึงตำรวจผ่านสมาร์ทโฟน

ดาวน์โหลดใน Google Play ดาวน์โหลดใน App Store คู่มือการใช้

ยินดีต้อนรับสู่สถานีตำรวจภูธรหนองแสง

พร้อมบริการประชาชน

ผกก. สภ. หนองแสง

พ.ต.อ.วิเชียร สุนทรพินิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสภ.

สถานีตำรวจภูธรหนองแสง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524 โดยแบ่งเขตการปกครองออกมาจากอำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เทิดทูลสถาบัน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ของทางสภ.หนองแสง